Bare i ritovi Vojvodine 2020. – rekapitulacija

Bare i ritovi Vojvodine opisuje putovanje biciklom 2020. godine. Putovanje kreće iz Crne Bare, pa preko Novog Sada vodi do Beograda. U rekapitulaciji je opisano i putovanje na relaciji Beograd – Obedska Bara (Obrež) iz 2019. godine.

Par dana kasnije nego što sam planirao počelo je novo putovanje. Prvobitna ideja je bila da se vozim Savskom rutom, tačnije uz reku Savu, druga, izmenjena je bila da u jednom trenutku napustim Savu i odem na Dunav (kod Novog Sada), a u Beogradu se opet vratim na Savu… i evo kako sam do kraja putovao. Prvi tekst se odnosi na prethodnu godinu, ali je integralni deo čitave vožnje.

Datum

Relacija (pokrenite link da pročitate tekst)

Razdaljina (km)

07.09. i 19. i 20.10.2019.

Beograd – Obedska Bara (Obrež)

38,70+156,00

24.06.2020.

Crna Bara – Vrdnik

77,00

25.06.2020.

Vrdnik – Kovilj

69,00

26.06.2020.

Kovilj – Opovo

72,90

27.06.2020.

Opovo – Beograd

45,20

Ukupno:

plus 2019. godina

 

264,10

458,80

Bare i ritovi Vojvodine podrazumeva i veći broj ušća reka. Ušće Drine u Savu, Begeja u Tisu, Tise u Dunav i Save u Dunav.

Bare i ritovi Vojvodine rekapitulacija
Translate »