Latice: Vršac – Vlajkovac

Vožnju na relaciji Vršac – Vlajkovac započinjem jedinom uređenom biciklističkom stazom koja vodi do Pavliša. Po dostupnoj statistici (http://www.makroekonomija.org/wp-content/uploads/аутомобила-на-100-становника.png) Vršac je u zlatnoj sredini po broju registrovanih vozila u Srbiji. Istovremeno Vršac ima idealne uslove za razvoj tzv. održivih načina prevoza. Prilično ravan teren, mala udaljenost sela od grada, širok pojas od kolovoza do njiva i sl. samo su neke od prednosti koje omogućavaju izgradnju uređenih biciklističkih staza. Obećanja u tom smislu postoje, ali konkretnih poteza nema.

Glavnom ulicom kroz Pavliš (u centru su klupe i hladovina za odmor po potrebi) stiže se do kraja sela. Skretanjem u desno izbija se na poljski put koji vodi gotovo pravom linijom do Vlajkovca. Ispred samog Vlajkovca neophodno je obići kanal i izbiti na ulicu koja vodi do prvog Waipoint-a – Stari park u Vlajkovcu.

Stari park u Vlajkovcu:

Park dvorca u Vlajkovcu nastao je isušivanjem bare. Jedan deo podignut je oko 1890., a drugi oko 1903. godine. Jezero je imalo dva ostrva, most drvene konstrukcije, koji se pružao sredinom, i jedan drveni objekat. Danas postoji most, izmenjene konstrukcije, a skoro cela površina jezerskog basena je betonirana 2002. godine, dok je drveni objekat rekonstruisan i u njemu je smešten restoran.

Projektovan je u mešovitom stilu koji je dominirao u vrtnoj arhitekturi toga vremena, nastalog kombinovanjem elemenata francuskog i engleskog stila. Klasično uređen deo parka imao je centralni motiv, fontanu oivičenu polukružnim širokim platoom sa kog su vodile simetrično postavljene šetne staze preko kanala. Preko vodenih površina – kanala i jezera bili su postavljeni drveni mostići sa ogradama od kovanog gvožđa.

Prirodne vrednosti

Posebnu vrednost parka čini prisustvo brojnih vrednih primeraka očuvane dendroflore znatne starosti i impozantnih dimenzija. Takođe park sadrži i nekoliko vrsta koje su retke za ovo podneblje. Veliku vrednost parka predstavljaju dva stabla močvarnog čempresa (Taxodium distichum Rich.) koja su rešenjem iz 1973. godine stavljena pod posebnu zaštitu.

Posebnu pažnju privlači veliki broj veoma starih stabala bele topole (Populus alba L.) i grupa gorostasnih stabala hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata Ehrh.). Od starih stabala prisutno je još nekoliko primeraka crnog oraha ( Juglans nigra L.), gledičije (Gleditsia triacanthos L.), platana (Platanus acerifolia Willd.), krupnolisne lipe (Tilia grandifolia Ehrh.), katalpe (Catalpa bignonioides Walt.), divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), koprivića (Celtis occidentalis L.), jablana (Populus nigra var.italica Moench.), sofore (Sophora japonica L.), pajavca (Acer negundo L.), jasena (Farxinus excelsior L.), graba (Carpinus betulus L.), veza (Ulmus effusa Willd.), poljskog bresta (Ulmus minor Mill.) i tri stabla crvenolisnog javora (Acer pseudoplatanus var. atropurpureum L.).

Zbog svega navedenog Stari park u Vlajkovcu predstavlja veliku vrednost za proučavanje istorije pejzažne arhitekture u Srbiji.

Izvori:

https://www.b92.net/putovanja/arhiva.php?dd=16&mm=11&nav_category=823&nav_id=472778&yyyy=2010

http://www.turistickiklub.com/sadrzaj/stari-park-u-vlajkovcu

Do ove lokacije vozili su se biciklisti 5. juna 2022. godine u okviru EU Green Week manifestacije, link: http://www.rec.org.rs/voznja-biciklom-do-starog-parka-u-vlajkovcu/
Vršac - Vlajkovac - Platforma Parakvad

Naredna značajna tačka u vožnji biciklom (Waypoint) može biti platforma za pecanje koju je izgradilo Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Parakvad VŠ“ Vršac. Link: (https://www.osi-press.com/2021/06/10/prva-sezona-pecanja-na-platformi-u-vlajkovcu/).

Ovde, ali i bilo gde uz kanal DTD moguće je napraviti pauzu.

Povratak iz vožnje na relaciji Vršac – Vlajkovac

U prikazanom treku Vršac – Vlajkovac povratak je predviđen međunarodnim putem E70. Do trenutka kada od Beograda do Vršca tj. Temišvara bude izgrađen autoput, s obzirom na priličan promet možda je bolje vratiti se istim putem kojim se i došlo do Vlajkovca ili produžiti do Ritiševa (o čemu je više detalja dato u narednom tekstu: https://biking.rs/latice-vrsac-ritisevo).

Powered by Wikiloc

Preuzmi fajl za GPS uređaj: sa Wikiloc-a

BONUS: Kratka vožnja do Pavliša i nazad kroz njive (prelazi preko E70)

Download file: 99 Pavlis bonus.gpx

Translate »